İşletmelerde Bütçe Yönetimi

Lütfen Bize Ulaşın

İşBilim Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık olarak tüm sorularınıza cevap vermekten memnuniyet duyarız lütfen bize yazın.

İşletmelerde Bütçe Yönetimi

İŞLETMELERDE BÜTÇELEME VE KONTROL

Amacı: İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Firmaların muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Eğitimci: Feride Savsar
Eğitim süresi: 2 gün / toplam 12 saat
Hedef Kitle: Üretim ve idari kadroda görev alan ,Orta ve Üst kademe yöneticiler

İçerik: 

1.GÜN
1. Bütçelemede Temel Kavramlar
2. Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve önemi
3. İşletmelerde Başarılı Bir Bütçelemenin Şartları
4. Bütçelemenin İşletmeye Sağlayacağı Yararlar
5. Ana bütçeyi oluşturan münferit bütçelerin tanımlanması
6. Bütçeleme sürecindeki aşamalar
7. Bütçelerin bir kontrol ve başarı değerleme aracı olarak kullanılmasına ilişkin yaklaşımlar
8. Bütçelemenin organizasyonu

2.GÜN
1. Performans analizi ve maliyet kontrolü ,sapma analizleri
2. Rakamlı Örnek Bütçe çalışması

bu hizmetten yararlanmak için