İç Kontrol ve Denetim

Lütfen Bize Ulaşın

İşBilim Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık olarak tüm sorularınıza cevap vermekten memnuniyet duyarız lütfen bize yazın.

İç Kontrol ve Denetim

Bilindiği gibi 2008 yılında başlayan küresel finansal krizin nedenleri arasında denetim eksikliğinin önemli rolü olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, yasal düzenlemelerin de ötesinde, şirketlerin kendi içerisinde iyi yönetilmeleri ve denetlenmeleri şarttır. Yönetimin temel fonksiyonları; planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve kontrolden oluşmaktadır.

Kontrol; faaliyetlerin planlanan ölçüde yerine getirilip getirilmediğinin saptanması ve şayet var ise belirgin sapmaların giderilmesi için faaliyetlerin gözlendiği bir süreçtir. Zaman içinde şirket yapısı ve faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler, kontrolü profesyonel bir ekip tarafından belirli dönemlerde tekrarlanan bir süreç haline getirmiştir.

“Söz konusu sürecin izlenmesine ve etkinliğinin sağlanmasına yardımcı olan başlıca unsurlardan biri iç denetim varlığıdır.”

Aslında iç denetim yönetimin bütün fonksiyonlarının yerine getirilmesine katkı sağlar.

İç denetim; bir şirketin faaliyetlerini geliştirmek ve ona değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim; kurumsal risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek ve geliştirmeye yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek, kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetim; Kurumsal yönetim süreçlerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumun gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Ekonomik kriz dönemlerinde iç denetçilerin şirkete önemli katkıları söz konusudur.

Şirket Yöneticilerine ve Hissedarlarına Yönelik Öneriler ;

  • Kurumsal yönetim ilkelerine uyumda iç denetimin önemli rolünü yatsımayın.
  • Kurumsallaşma ve halka açılmanın teşvik edildiği bu dönemde iç denetimin rolü daha belirgin hale gelecektir.
  • Kurumsallaşma, sürdürülebilirliğin önemini artırmakta ve iç denetime olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.
  • Ekonomik krizlerde iç denetimin rolü artnmaktadır.
  • İç denetçilerin bağımsızlığı, iç denetimden beklenenlerin yerine getirilmesi açısından önemlidir.
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) geçiş sürecinde iç denetçiler önemli bir rol üstlenmektedir.
  • Şirketler bilgi sistemleri denetimine gereken önemi vermelidir.
  • Gelecekte denetimsizlikten kaynaklanan ekonomik krizlerin, hileli finansal raporların çalışanların karıştığı usulsüzlüklerin yaşanmaması ve kaynakların verimli kullanılması için hem ülke düzeyinde hem de şirket düzeyinde denetime gereken önem verilmelidir.

bu hizmetten yararlanmak için